ALLA KAN GÖRA NÅT.
VILL DU BIDRA?

Vill du bidra?

Ekonomiskt bidrag
1. Swisha ett valfritt belopp till 1235949409

2. Sätt in en valfri summa på BankGiro 141-2295

Vill du hjälpa?
Ibland utför vi aktioner och snabb-insamlingar där vi behöver volontärer. Följ oss gärna på Facebook för aktuell information.

How can I help?

There are two ways to help:
Financial contribution.
Option 1. Use swish to donate 123 5949 409
Option 2. Place any amount BankGiro 141-2295
Do you want to help?
Sometimes we perform actions and fast-fundraisers where we need volunteers. Follow us on Facebook /vigorvadvikan for the latest information.