All Posts in Pikpa

FRÅN LIVRÄDDARE TILL FÖRSÖRJNING.

5 april 2016No Comments!

I söndags berättade vi om hur Vi Gör Vad Vi Kans samarbetsorganisation Pikpa Lesvos, som driver ett läger för människor med särskilda behov på Lesbos, hotas av nedläggning. (Hjälp oss gärna att rädda lägret genom att skriva på namninsamlingen: https://secure.avaaz.org/…/Mr_Galinos_Mayor_of_Mytilini_S…/…)

Idag vill vi berätta om en fantastisk verksamhet som finns i lägret. Pikpa tar tillvara många av de tusentals flytvästar som samlas ihop på stränderna, plockar isär dem och återvinner dem genom att sy väskmodeller av materialet.

Väskorna säljs för 35 euro, varav 20 går direkt till de flyktingar i lägret som sytt dem. Resterande 15 euro går till Pikpa för att täcka omkostnaderna. Samtidigt gör flytvästarna fortsatt nytta istället för att bara skräpa på stränderna eller addera till ”flytvästkyrkogården” på ön.

Vi Gör Vad Vi Kan fick en rundtur av Lazaros, som håller i detta fina projekt. Genom honom och väsktillverkningen blir tillvaron och väntetiden i lägret lite mer meningsfull för några av alla de människor på flykt som befinner sig på ön. Dessutom får de som hjälper till att sy möjlighet att tjäna ihop ett litet startkapital för den dag de förhoppningsvis får möjlighet att börja bygga sig ett nytt liv någon annanstans.

Vi hade velat göra detta till ett hjärtevärmande inlägg från start till mål. Förstås. Tyvärr motarbetas även detta fina projekt just nu. Volontärerna som gav sig ut för att samla ihop fler flytvästar runt om på ön åkte fast och blev bötfällda. Alltså kommer väsktillverkningen förmodligen att läggas ner när det lager av västar Pikpa har är slut – eller ännu tidigare om lägret stängs ner.

Vi vill ändå visa entreprenörsandan, återbrukstänket och det enorma hjärta som finns på Lesbos, och hur så många gör sitt allra bästa för att hitta ljusglimtar i flyktingarnas kris. <3

‪#‎vigorvadvikan‬

RÄDDA PIKPA!

3 april 2016No Comments!

Vi Gör Vad Vi Kans samarbetsorganisation Pikpa Lesvos hotas av nedläggning av Lesbos borgmästare efter att EU:s nya avtal trädde i kraft. Det gör oss väldigt oroade eftersom människor på flykt med särskilda behov just nu låses in med alla andra i Moria, vilket Johanna Jönsson (C) också lade märke till under sitt besök i veckan:

- Vi kan inte acceptera att EU behandlar människor på det här viset. I lägret Moria på Lesbos hålls flera tusen människor inspärrade, varav cirka 40 procent är barn. De köar i timmar för att få en smörgås och en frukt. Ingen speciell hänsyn tas till särskilt utsatta personer och gravida kvinnor sover på filtar på marken. Det här är människor som inte misstänks för något brott och vars enda önskan är att nå frihet och säkerhet.

Pikpa har dragit igång en namninsamling i protest mot den planerade nedläggningen som sedan ska överlämnas till borgmästaren på Lesbos. Skriv gärna under:

https://secure.avaaz.org/…/Mr_Galinos_Mayor_of_Mytilini_S…/…

Vi Gör Vad Vi Kan anser att Morias grindar måste öppnas igen snarast så att människor på flykt kan få ett värdigt mottagande i en redan svår situation. Vi hoppas också av hela vårt hjärta att Pikpa får fortsätta vara den kärleksfulla fristad det hittills varit på Lesbos.

Pikpa uppskattar att cirka 15 procent av alla människor på flykt som den senaste veckan förts från Lesbos har olika funktionsvariationer eller är i behov av akut vård. Även om Moria skulle återgå till att vara ett flyktingläger istället för det fängelse det tyvärr är idag så är det inte en plats som kan hantera svårt sjuka och skadade eller mycket små spädbarn. Pikpa är unikt i sin specialisering på människor på flykt med särskilda behov och ett av få flyktingläger där människor behandlas som jämlikar och möts av respekt och medmänsklighet.

Vi är också djupt oroade över den totala brist på medmänsklighet som i och med det nya avtalet nu snarare blivit regel än undantag. Det senaste året har EU gång på gång kritiserats för sin undermåliga hantering av flyktingarnas kris och sedan en vecka tillbaka har mänskliga rättigheter och humanitärt ansvar tyvärr helt gått förlorade.

Foton: Martin Rosengren, Maria Soxbo och Israa Abdali för Vi Gör Vad Vi Kan
‪#‎vigorvadvikan‬