HÄR DEPORTERAS MÄNNISKOR TILLBAKA TILL OTRYGGHETEN

4 april 2016No Comments!

Tidigt i morse lämnade den första båten Lesbos hamn med de första 136 människorna som drabbats av EUs nya avtal med Turkiet som trädde i kraft 20 mars. Vi Gör Vad Vi Kan var på plats i hamnen, och vad vi kunde se var det bara män. Polisen uppger att de kommer från Marocko, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka, men vi har även hört uppgifter om fler nationaliteter. Detta väcker misstankar om att man anser att människor från dessa länder inte har flyktingstatus och att man helt frångår individuell asylprövning.

Vi vet inte heller om människorna som idag deporterades till Turkiet har fått möjlighet att söka asyl i Grekland eller fått någon information om sina rättigheter. Det finns oroväckande uppgifter som säger att flera människor nekats att söka asyl de senaste dagarna. Vi ställer också frågan om överföringen övervakats av tredje part, då vi inte kunde se några tecken på det i hamnen. Dessutom har Turkiets inrikesminister sagt klart och tydligt att alla icke-syrier direkt kommer att deporteras tillbaka till sina hemländer utan asylprövning.

Vi Gör Vad Vi Kan anser, liksom bland andra Amnesty, att Turkiet alltså inte på något sätt kan anses ett tryggt alternativ för dessa människor.

Johanna Jönsson (C), som själv besökte Lesbos i veckan som gick och Turkiet i höstas, håller med:

– På Lesbos har jag hört berättelser om hur svårt det har blivit att ta sig från Syrien till Turkiet av människor som sett familjemedlemmar skjutas till döds av turkisk gränspolis. Att EU nu bedömer Turkiet som ett säkert land att skicka tillbaka flyktingar till, är bortom all kritik.

Utvecklingen är skrämmande – det som skedde idag hade varit otänkbart för bara några veckor sedan. EU flyttar gränsen för hur man behandlar människor som flyr från krig och konflikter längre och längre bort från de mänskliga rättigheterna. Att man skickar tillbaka människor på detta sätt är ett slag mot allas rättigheter, inte bara de enskilda individerna.

‪#‎vigorvadvikan‬

Foto: Ali El Khalaf för Vi Gör Vad Vi Kan

Comments are closed.