RÄDDA PIKPA!

3 april 2016No Comments!

Vi Gör Vad Vi Kans samarbetsorganisation Pikpa Lesvos hotas av nedläggning av Lesbos borgmästare efter att EU:s nya avtal trädde i kraft. Det gör oss väldigt oroade eftersom människor på flykt med särskilda behov just nu låses in med alla andra i Moria, vilket Johanna Jönsson (C) också lade märke till under sitt besök i veckan:

- Vi kan inte acceptera att EU behandlar människor på det här viset. I lägret Moria på Lesbos hålls flera tusen människor inspärrade, varav cirka 40 procent är barn. De köar i timmar för att få en smörgås och en frukt. Ingen speciell hänsyn tas till särskilt utsatta personer och gravida kvinnor sover på filtar på marken. Det här är människor som inte misstänks för något brott och vars enda önskan är att nå frihet och säkerhet.

Pikpa har dragit igång en namninsamling i protest mot den planerade nedläggningen som sedan ska överlämnas till borgmästaren på Lesbos. Skriv gärna under:

https://secure.avaaz.org/…/Mr_Galinos_Mayor_of_Mytilini_S…/…

Vi Gör Vad Vi Kan anser att Morias grindar måste öppnas igen snarast så att människor på flykt kan få ett värdigt mottagande i en redan svår situation. Vi hoppas också av hela vårt hjärta att Pikpa får fortsätta vara den kärleksfulla fristad det hittills varit på Lesbos.

Pikpa uppskattar att cirka 15 procent av alla människor på flykt som den senaste veckan förts från Lesbos har olika funktionsvariationer eller är i behov av akut vård. Även om Moria skulle återgå till att vara ett flyktingläger istället för det fängelse det tyvärr är idag så är det inte en plats som kan hantera svårt sjuka och skadade eller mycket små spädbarn. Pikpa är unikt i sin specialisering på människor på flykt med särskilda behov och ett av få flyktingläger där människor behandlas som jämlikar och möts av respekt och medmänsklighet.

Vi är också djupt oroade över den totala brist på medmänsklighet som i och med det nya avtalet nu snarare blivit regel än undantag. Det senaste året har EU gång på gång kritiserats för sin undermåliga hantering av flyktingarnas kris och sedan en vecka tillbaka har mänskliga rättigheter och humanitärt ansvar tyvärr helt gått förlorade.

Foton: Martin Rosengren, Maria Soxbo och Israa Abdali för Vi Gör Vad Vi Kan
‪#‎vigorvadvikan‬

Comments are closed.