TURKIET BRYTER MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

30 mars 2016No Comments!

Det har nu gått en vecka sedan EU ingick ett förödande avtal med Turkiet. Vi Gör Vad Vi Kan har varit på plats i Grekland sedan beslutet fattades och vi är starkt kritiska till avtalet, då det tydligt bryter mot mänskliga rättigheter.

Alla människor som flyr från konflikter har rätt till skydd enligt grundläggande mänskliga rättigheter. Vi är djupt oroade och ser tecken på att avtalet kommer att leda till att den individuella asylprövningen undermineras genom att EU, genom Grekland, fokuserar på människors nationalitet snarare än deras individuella asylskäl, vilket slår brutalt mot redan hårt prövade människor på flykt.

Vi Gör Vad Vi Kan har besökt Moria, det flyktingläger på Lesbos som sedan söndagen den 20 mars blivit ett fängelse där cirka 1400 människor just nu sitter inspärrade. Vi är chockade och djupt oroade över att hundratals barn, människor med funktionsvariationer och sjuka hålls inspärrade som en konsekvens av avtalet. Till och med de efterlevande familjerna till två män som dog under sin flykt i gummibåt från Turkiet i söndags har låsts in i Moria – helt i enlighet med EUs nya avtal.

Under den gångna veckan har vi mött många människor vars hela familjer befinner sig runt om i Europa och som nu fråntagits möjligheten till återförening. Människor vittnar också om den ohållbara situationen i Turkiet, där många redan tillbringat flera år. Vi Gör Vad Vi Kan anser inte att Turkiet inte är ett säkert land för många flyktingar. Dessutom är det en marginell andel flyktingar som får en långsiktig lösning i Turkiet, vilket innebär att de människor som nu skickas tillbaka dit inte har möjlighet att bygga en framtid där.

Avtalet innebär att den grundläggande mänskliga rättigheten att söka asyl urholkas i en tid då fler människor än någonsin är på flykt. Vi vill också påminna om att EU inte bara har en skyldighet, utan också alla möjligheter, att garantera mänskliga rättigheter snarare än att försvaga dem. Att hävda att avtalet ska ses som ett sätt att skapa säkra vägar är ett ihåligt argument, eftersom EU nu skapar fler hinder för lagliga vägar till säkerhet, försvagar asylrätten och försämrar levnadsvillkoren för de människor som befinner sig i Grekland och i Turkiet. Det är inte möjligheterna som saknas, det är den politiska viljan som lyser med sin frånvaro. ‪#‎vigorvadvikan‬

Comments are closed.