NYTT ÅR, NYA SÄTT ATT HJÄLPA

1 januari 2016No Comments!

Gott nytt 2016!
Vi börjar året med att berätta om vårt senaste samarbete, med organisationen PIKPA. PIKPA har verkat på Lesbos sedan 2013, och driver bland annat ett läger som tar emot människor på flykt. Det har länge varit den enda platsen på ön med ett långsiktigt mottagande för personer med särskilda behov, såsom handikappade, sjuka och äldre. En stor del av verksamheten består i att hjälpa nyanlända få sjukvård och de har ett nära samarbete med sjukhuset i Mytilini. De sköter också begravningarna av de människor som omkommit under sin flykt.

Vi Gör Vad Vi Kan stöttar nu PIKPA med sammanlagt 436 000 SEK som fördelar sig så här:

En container, och tillhörande inredning, för att förvara kläder och andra donerade medel.
Kostnad: 27 400 SEK

En industriell torktumlare. Till skillnad från andra läger på Lesbos erbjuder PIKPA möjligheter till att tvätta kläder.
Kostnad: ca 33 800 SEK

Omdragning och renovering av el. Detta gör det möjligt för PIKPA att ställa in spisar och kylskåp i merparten av husen. Tidigare har donerade vitvaror stått oanvända för att elen inte har varit tillräcklig.
Kostnad: 45 700 SEK

Sjuksköterska. Vi Gör Vad Vi Kan betalar lön för PIKPAs sjuksköterska under 6 månader.
Kostnad: 55 000 SEK

Tolkar. Vi Gör Vad Vi Kan allokerar medel för att betala tolkar under 6 månader.
Kostnad: 137 000 SEK

Omkostnader för anhöriga. PIKPA ansvarar för att begrava de som omkommit under båtfärden, och de bekostar gravsättningarna, som kostar 1400 SEK per person. De arbetar även med identifiering av de döda, och de hjälper anhöriga till de omkomna så att de kan närvara vid begravningarna och/eller besöka deras gravar. Kostnaderna varierar från familj till familj, men de är ofta en stor börda för de anhöriga i en redan svår tid, så PIKPA hjälper till med finansiering. Vi Gör Vad Vi Kan har bistått med en engångsumma för att täcka dessa kostnader.
Kostnad: 91 400 SEK

Diverse. Vi Gör Vad Vi Kan har också bistått med en engångssumma till mindre utgifter, som t.ex. cyklar, dörrmattor, kikare etc.
Kostnad: 45 700 SEK

Vårt nyårslöfte är att fortsätta göra vad vi kan under 2016. Vi hoppas att det inte kommer att behövas. ❤

Comments are closed.