––– UPPROP –––

22 december 2015No Comments!

22 December 2015
Till alla våra följare, volontärer, sponsorer, samarbetspartners och alla andra som vill stödja Vi Gör Vad Vi Kan.

Vi Gör Vad Vi Kan startade som ett initiativ i september 2015 för att hjälpa människor på flykt. Tack vare det fantastiska gensvaret blev vårt lilla initiativ till en hel organisation. Det hade vi aldrig kunnat ana och därför hade vi inte förberett med att bilda en juridisk person för organisationen. Men nu är Vi Gör Vad Vi Kan en insamlingsstiftelse (hurra!) och därför gör vi nu ett offentligt upprop enligt stiftelselagen.

De pengar som Vi Gör Vad Vi Kan hittills har samlat in kommer efter detta upprop att oavkortat skänkas vidare till en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”Vi Gör Vad Vi Kan Insamlingsstiftelse”. Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras insamlingsstiftelsen.

Insamlingsstiftelsens ändamål är att ge stöd och hjälp till behövande människor som befinner sig, eller har varit, på flykt från krigshärjade områden, naturkatastrofer eller annat förhållande som förorsakat flykten. Stiftelsen kan vidare verka för att dessa personer integreras i det samhälle dit de anländer, att personerna kan återvända till stället som de flytt ifrån eller upprätthålla kontakt med vänner och anhöriga som finns kvar där.

Verksamheten beskrivs vidare här.
Bidrag till Vi Gör Vad Vi Kan Insamlingsstiftelse kan som tidigare skänkas via Swish 1235949409 eller till BankGiro 141-2295

Comments are closed.