RAPPORT FRÅN VÅRA CLOWNER PÅ LESBOS

20 december 2015No Comments!

Våra vänner från Clowner Utan Gränser fortsätter att leverera skratt på Lesbos! Nu har de varit i lägren i Moria och Kara Tepe, hos organisationen Pikpa och på Nobora Kitchen. Oldoz, artist för Clowner utan Gränser, berättar om sin upplevelse på ön:

"Tusentals leende ansikten och oräkneliga mängder skratt. Det där väldigt, väldigt värdefulla ögonblicket, som kommer efter de sekunder som det tar för all sorg, trötthet och rädsla att försvinna och istället bli ett varmt och glatt leende, just det ögonblicket är vad som får mig att orka fortsätta.”

/Oldoz, artist för Clowner utan Gränser

Comments are closed.